OBECNIE KURSY NA PLATFORMIE DOSTĘPNE SĄ WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH KLIENTÓW N-SERWIS.PL

PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA SPRZEDAŻY 

KOMERCYJNYCH KURSÓW: LIPIEC 2017 R. 


______________________________________________________


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

I ZMIANY PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW


Co nowego w ochronie danych
osobowych pojawi się po wejściu
w życie nowego unijnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO, GDPR)?
Jakie prawa zyskają osoby prywatne, jakie obowiązki czekają przedsiębiorców?

Szkolenia e-learningowe
dla pracowników to prosty sposób
na spełnienie obowiązku ustawy 
o ochronie danych osobowych i podniesienie świadomości jak chronić prywatność w firmie.


Uświadomienie pracownikom
najważniejszych zagrożeń związanych
z dostępem i pracą nad
informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa i przedstawienie
bezpiecznych zasad pracy to dziś najlepsza forma obrony przed wyciekiem danych.