Polityka Prywatności

1. Dane osobowe przetwarzane na platformie szkoleniowej szkolenia.n-serwis.pl przetwarzane są przez N-SERWIS.pl Sp. z o.o.  z siedzibą w 40-857 Katowice ul. Klimczoka 9. Zarejestrowana przez Sąd Okręgowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000532229, REGON: 360170186 , NIP: PL6342833456. Firma ta jest również Administratorem Danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO").  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych lub na adres iod@n-serwis.pl.

2. Podanie danych jest konieczne z tytułu realizacji szkolenia w formie e-learningowej dla każdego uczestnika, na podstawie umowy zawieranej z każdym podmiotem, którego pracownicy odbywają szkolenie na niniejszej platformie.  

3. Administrator Danych  wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem platformy w celu prawidłowego świadczenia usług na platformie szkoleniowej oraz w zakresie wyrażonych zgód przez użytkownika, przez okres trwania szkolenia, na podstawie umowy zawartej z danym podmiotem, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń i do momentu zakończenia postępowań cywilnych, administracyjnych i karnych. 

4.       Użytkownik ma prawo do zmiany zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych za pomocą platformy w profilu użytkownika do celów marketingowych (pole widoczne w zakładce każdego Uczestnika i Użytkownika serwisu). jednakże akceptacja regulaminu jest wymagana w celu korzystania przez Użytkownika z platformy szkoleniowej. 

5.       Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i sprostowania swoich danych osobowych na profilu, a także może wnieść prośbę o usunięcie profilu poprzez adres elektroniczny iod@n-serwis.pl.

6.       Administrator powierza przetwarzane danych w celach utrzymania platformy firmie home.pl. Udostępnienie danych może nastąpić również wyłącznie podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

7.  Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://n-serwis.pl/dane-osobowe/ 

Last modified: środa, 11 lipca 2018, 2:51